retrokök innan renovering

Renovering av ett retrokök, från gammalt till nytt, med moderna funktioner.