En underbart stor köksö, tillverkad av Sven Snickare, platsbyggt.

En underbart stor köksö, tillverkad av Sven Snickare, platsbyggt.