Retrostil på det här köket som Sven Snickare har tillverkat.