Stor platsbyggt köksö, tillverkad av Sven Snickare